Usuń Miniatura Produkt Cena Ilość Kwota
× akademia satysfakcji zawodowej Akademia Satysfakcji Zawodowej i Pewności Siebie - pakiet półroczny SUPER 456,00  co 6 miesięcy
456,00  co 6 miesięcy

Podsumowanie koszyka

Kwota 456,00 
Łącznie 456,00 
Suma cykliczna
Suma 456,00  co 6 miesięcy
Suma płatności cyklicznych 456,00  co 6 miesięcy
Pierwsze odnowienie: 20 stycznia 2025