jak planować czas

Matryca priorytetów

Jak układać zadania, by zyskać więcej czasu Zastosowanie kwadratu Eisenhowera Matryca Eisenhowera to potężne narzędzie do zarządzania produktywnością i czasem, które pomaga ludziom efektywniej zarządzać czasem, którym dysponują. Trenerzy z wielu dziedzin stosują to narzędzie dla siebie, jak również w swoich szkoleniach. Jest to również świetny model do dzielenia się z każdym, kto jest zdezorganizowany,…